ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
mds imf1

Στο στάδιο αυτό, η ειδική ομάδα του MDS (Technical Analysts, Color Specialists & Account Manager) σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας (IT Client Architecture specialist, ΙΤ Analyst, ΙT specialist etc.) της υποψήφιας επιχείρησης που επιθυμεί να υλοποιήσει έργο MPS καταγράφει όλα τα δεδομένα για το έργο. Λαμβάνονται υπόψη η χωροταξικότητα, οι ομαδοποιήσεις των μηχανημάτων, οι μηνιαίες παραγωγές εκτυπώσεων ασπρόμαυρες και έγχρωμες, οι σαρώσεις, οι ανάγκες για φαξ, αλλά και κάθε άλλης μορφής χρήσιμες εκτιμήσεις σχετικά με το έργο (πράσινη πολιτική, ρύποι Co2 , διαχείριση αναλωσίμων, αποβλήτων, οικονομίες ενέργειας που μπορεί να προβλεφθούν, ειδικά χαρτιά, ειδικές απαιτήσεις κοκ.). Επίσης, σε επίπεδο λύσεων και λογισμικού λαμβάνεται υπόψη η εύκολη διαχείριση του μηχανήματος σε επίπεδο χρηστών, η αυθεντικοποίηση (Admin, Users με proximity card or pin), το είδος του ελέγχου σε επίπεδο reporting, accounting, costing, billing, follow-me printing, secure printing που μπορούν να γίνουν με κανόνες ή χωρίς και ό,τι άλλο μπορεί να ζητηθεί.

Εδώ η ομάδα του MDS (Solution specialist, Technical Analyst & Account Manager) παρουσιάζει στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας της υποψήφιας επιχείρησης όλα τα δεδομένα για το έργο και σχεδιάζει συντονισμένα με την επιχείρηση την προτεινόμενη λύση. Κατόψεις αλλά και δεδομένα που έλαβε η ομάδα μας, αναλύσεις αρχιτεκτονικής και μεθοδολογία που επιλέχθηκε αναλύονται σε βάθος με συγκεκριμένη πρόταση εξοπλισμού και λύσεων. Η παρουσίαση περιλαμβάνει τον προτεινόμενο στόλο (φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, κ.λπ.), το λογισμικό διαχείρισης, διακυβέρνησης και ασφάλειας, οικονομική βελτιστοποίηση, διαχείριση του στόλου (λογισμικό, δομή υποστήριξης, SLA), πρόγραμμα υλοποίησης υψηλού επιπέδου, ορθολογισμό διαδικασιών.

Στο στάδιο αυτό εφαρμόζονται απρόσκοπτα η προσαρμογή του στόλου και των λογισμικών στο υφιστάμενο δίκτυο ή σε νέο εφόσον αυτό έχει απαιτηθεί, η εκπαίδευση των τελικών χρηστών και του τμήματος πληροφορικής αλλά και όλα τα On-site εργαλεία του «πώς να χρησιμοποιήσετε» μια νέα υπηρεσία με τον λειτουργικότερο τρόπο και με σαφείς οδηγίες, ενώ υλοποιείται πιστά με το προσχεδιασμένο χρονοδιάγραμμα η διαχείριση έργου.

Στο στάδιο αυτό ελέγχεται εις βάθος η εξασφάλιση της υπηρεσίας που παρέχεται όπως έχει σχεδιαστεί προκειμένου να εξασφαλίζεται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της εταιρείας. Εδώ υπάρχει ακριβής συντονισμός με την ομάδα έργου των δύο μερών με σκοπό τη μέγιστη συνεργασία προς όλα τα τμήματα των επιχειρήσεων που μπορεί να αφορούν και άλλα τμήματα όπως τις συμβάσεις, τη διακίνηση, την αποθήκη, το λογιστήριο κλπ.

Στο τελευταίο αυτό στάδιο η ομάδα MDS της KYOCERA αξιολογεί τα νέα δεδομένα και προτείνει κι άλλες λύσεις που μπορεί να γίνουν επικουρικά (μετακίνηση ή αντικατάσταση μηχανημάτων, αλλαγή σε όρους χρήσης, νέους κανόνες, προβλέψεις για αυξημένη παραγωγικότητα και συντονισμό με το τμήμα Πληροφορικής, ανανέωση αποθήκης αναλωσίμων αν χρειάζεται κοκ.) προκειμένου να υπάρχει συνεχής διασφάλιση της βέλτιστης υπηρεσίας αλλά και διαχείριση των έργων βελτίωσης.

Προϊόντα MDS:

Scroll To Top
Close
Close
Shop
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020